Tag: Life Extraordinary


30
Oct 2020
BreakOut 2020

BreakOut is an annual conference for Fountain of Victory Church International, where the sons from all its churches come to sit before the Father and receive the prophetic word for the next 12 months...

Read More


Dalirani Mawu Ake - Mtumwi Joseph Ziba
May 27, 2019

Dalirani Mawu Ake – Mtumwi Joseph Ziba

MBEWU ZA CHIPAMBANO – Lolemba, 27 May 2019 DALIRANI MAWU AKE – Mtumwi Joseph Ziba “momwemo adzakhala mau anga amene atuluka m’kamwa mwanga, sadzabwerera kwa Ine chabe, koma adzachita chimene ndifuna, ndipo adzakula m’mene ndinawatumizira.” Yesaya 55:11...