Tag: Life Undenied


Dalirani Mawu Ake - Mtumwi Joseph Ziba
May 27, 2019

Dalirani Mawu Ake – Mtumwi Joseph Ziba

MBEWU ZA CHIPAMBANO – Lolemba, 27 May 2019 DALIRANI MAWU AKE – Mtumwi Joseph Ziba “momwemo adzakhala mau anga amene atuluka m’kamwa mwanga, sadzabwerera kwa Ine chabe, koma adzachita chimene ndifuna, ndipo adzakula m’mene ndinawatumizira.” Yesaya 55:11...